# کەلوپەلەکان درايڤەرەکان
1 Accessories And Others
  • SENSORMATIC AMS 1140 SECURITY DETECTION
  • 2 Barecode Printers
  • ZEBRA GC 420 (PATCH 2)
  • GODEX EZ 2200 PLUS
  • ZEBRA ZM400
  • GODEX EZ1100
  • 3 Time & Attendance
  • FINGER PRINT TIME ATTENDANCE TIME QPLUS